Tham gia cùng chúng tôi

Hội Doanh Nghiệp 4.0 Bắc Giang

Cộng đồng doanh nghiệp 4.0 Bắc Giang
Viết tắt là BM4.0 là cộng đồng dành cho các cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang tham gia hoặc muốn tham gia hoạt động kinh doanh, marketing online hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Mục tiêu : Trở thành nơi để anh chị em làm kinh doanh giao lưu học hỏi chia sẻ các chiến lược, phương pháp, cách ứng dụng online marketing vào kinh doanh và bán hàng.
Tìm kiếm các mô hình kinh doanh mới, các cơ hội kinh doanh hiệu quả.
Hoạt động chính :
- Offline, trao đổi hỗ trợ trực tiếp về kinh doanh, marketing, bán hàng...
- Diễn đàn chia sẻ các mô hình kinh doanh, cơ hội kinh doanh.
- Hợp tác giới thiệu khách hàng, pr chéo cho nhau.
- Các hoạt động vì cộng đồng..

Cộng đồng doanh nghiệp 4.0 Bắc Giang là gì?

Tham gia cùng chúng tôi

Các đơn vị đang đồng hành

Bạn cần chúng tôi giúp đỡ?

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Email : doanhnghiepsobg@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/doanhnghiepsobg/
Nhóm facebook: https://www.facebook.com/groups/doanhnghiepsobg/
Instagram: https://www.instagram.com/doanhnghiepsobg/
Twitter : https://twitter.com/doanhnghiepsobg
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC7bT50gRJ-3QWxYWQf_fToQ